Skip to content

Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Kommentarer inaktiverade för Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Jenny Ögren, Gränslandet, hjälpte oss att skapa ett riktigt bra konferensprogram för den idéburna sektorn, för vår årliga medlemskonferens som vi genomför i samarbete med Arbetsgivaralliansen och KFO. Jennys systematiska, vänliga och uthålliga arbete med föreläsare och andra medverkande, inom och utom civilsamhället, var en av framgångsfaktorerna. Ulrika Stuart Hamilton Generalsekreterare Famna

Föreståndare Årsta Folkets Hus (interimsuppdrag)

Kommentarer inaktiverade för Föreståndare Årsta Folkets Hus (interimsuppdrag)

Årsta Folkets hus är en mötesplats för Årstas befolkning. Vi förfogar över ett kulturskyddat hus och sammanlagt fem lokaler, inklusive en teaterlokal, vid Årsta torg. Vi hyr ut lokalerna till ideella föreningar, nätverk och enskilda personer för olika verksamheter. Vi visar biofilmer i egen regi och genomför ett antal egna kulturevenemang varje år. Årsta Folkets…

Ekerö kommun

Kommentarer inaktiverade för Ekerö kommun

Tack för en fin presentation i lördags. Jag tycker att den på ett övergripande sätt visade på skillnader och likheter i de mekanismer som styr hur det civila samhället och offentlig sektor var för sig är organiserade. Presentationen fungerade som tydliggörande introduktion till de workshopsmoment följde där deltagarna formulerade synpunkter och förslag på hur samverkan…

Frivillig väntjänst

Kommentarer inaktiverade för Frivillig väntjänst

Jenny Ögren har under tiden oktober 2016 till och med februari 2017 varit anlitad som verksamhetschef för Frivillig Väntjänst, genom sitt företag Gränslandet. Jenny Ögren gick in i uppdraget med mycket kort varsel i samband med att ordinarie verksamhetschef hastigt blivit sjuk. Således fanns mycket begränsad möjlighet att få någon introduktion i arbetsuppgifter eller rutiner.…

Jobbverket – socialt företag

Kommentarer inaktiverade för Jobbverket – socialt företag

Jobbverket är ett arbetsintegrerande socialt företag. Vi säljer tjänster som arbetsträning och sysselsättning till myndigheter som arbetsförmedling, kommuner och samordningsförbund. Antalet anställda för närvarande 22, antalet personer som kommer till våra olika verksamheter är ca 100. Jennys arbetsuppgifter har varit normalt förekommande för verksamhetschef som personalledning, löpande förvaltningsåtgärder, ekonomi, affärsutveckling, representera Jobbverket osv. Även om…

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kommentarer inaktiverade för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Jag arbetar som projektledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med myndighetens uppdrag att sprida kunskap om det civila samhället och främja samverkan mellan offentliga och ideella aktörer. Under 2016 har jag anlitat Jenny Ögren vid tre tillfällen i arrangemang kopplat till de uppdragen. Ett uppdrag låg inom ramen för ESF-förstudien PIACS, där MUCF…

Polismyndigheten i Skåne

Kommentarer inaktiverade för Polismyndigheten i Skåne

Polismyndigheten i Skåne Polismyndigheten i Skåne planerade för att påbörja en volontärverksamhet liknande den som man under några år framgångsrikt hade haft i Stockholm. Jag fick ansvar från vår förra länspolismästare Eva Årestad att driva detta i Skåne med start 2010. Jag fick då kontakt med Jenny Ögren  och hon gav för mig och oss…

Överenskommelsen sociala området

Kommentarer inaktiverade för Överenskommelsen sociala området

Jenny Ögren har en unik erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan offentligt och idéburet. Med en professionell blick för utmaningar och lösningar är Jenny en resurs som både myndigheter och idéburna organisationer kan ha stor nytta och glädje av. Ekim Caglar – kommunikatör, maj 2016