Polismyndigheten i Skåne

Polismyndigheten i Skåne planerade för att påbörja en volontärverksamhet liknande den som man under några år framgångsrikt hade haft i Stockholm. Jag fick ansvar från vår förra länspolismästare Eva Årestad att driva detta i Skåne med start 2010.

Jag fick då kontakt med Jenny Ögren  och hon gav för mig och oss en ovärderlig hjälp med att starta upp denna verksamheten i Skåne.Vi arbetade regelbundet tillsammans dels genom möten och dels personliga kontakter. Dåvarande RPS skulle 2011 ta fram ett regleringsbrev för volontärverksamheten och en Metodhandbok för detta. Jenny Ögren fick då detta uppdraget i

konkurrens med andra och arbetade med detta under en period på RPS. I hennes arbetsgrupp var jag delaktiv och vi hade ett nära arbete tillsammans med de övriga i gruppen för att lösa dessa uppgifterna.

Under denna tiden vill jag framhävda Jennys stora kunskap att lyfta fram denna problematiken och driva detta arbetet på ett mycket intensivt och konstruktivt sätt. Arbetet gick bra och vi använder detta materialet fortfarande i alla regioner. Då Jenny valde att gå till annan verksamhet så var det en stor förlust i kompetens som vi väl hade behövt i vårt kommande arbete framåt.

 

Richard Hultemark

Processledare vid Regionkansliet, Polisen Region Syd - november 2016