Jag tror på samarbete över gränser. För ett framgångsrikt och hållbart samarbete krävs att vi identifierar vart gränserna finns, definierar vad som skiljer oss åt, klargör vad samverkansparten behöver av oss och slutligen kommer överens om vad vi ska investera i samarbetet. På så sätt blir slutprodukten bättre än insatserna var för sig.

Samhället består av fyra sektorer: den offentliga (myndigheter, kommuner, regioner etc), den privata (företag), den familjära (vänner, familj etc) och den ideella (eller civilsamhället). Varje sektor drivs av egna motiv och har olika drivkrafter i förhållande till de andra. I gråzonerna där olika sektorer möts finns mest potential för samverkan i syfte att nå ett mål större än vad en enskild sektor kan åstadkomma på egen hand.

pyramid

 

Gränslandet erbjuder:

  • uppstart. I ett samarbete som behöver bli konstruktivt snabbt kanske startsträckan inte alltid kan ta den tid den egentligen behöver. Jag hjälper er snabba upp processen och ger er en förförståelse för varandras världar. Onödiga missförstånd undviks, ni pratar samma språk och ni kan börja diskutera sakfrågor omgående.
  • erfarenhetsutbyte. Genom att delge varandra era goda och mindre goda exempel på samarbete och därutöver lyssna till mina egen erfarenhet av samarbete i gränslandet kan ni få inspiration hur ni kommer vidare och tar er gemensamma resa ytterligare ett steg framåt.
  • matchning. I en kommun eller en region finns ofta flera nätverk eller mindre sammanslutningar som inte finns registrerade som föreningar. Därutöver kan också finnas föreningar som inte ansökt om föreningsbidrag och därför inte syns i kommunens listor. Jag hjälper er att göra en inventering och matcha ihop er med lämplig intresseorganisation utifrån era definierade behov.

Värdegrunden är basen – visionen är ledstjärnan.

Kontakta mig för mer information och förslag. Företaget är godkänt för F-skatt.