Skip to content

Offentlig

Jenny_forefrag02-1024x1024

Är du offentlig tjänsteman inom kommunal, regional eller statlig verksamhet? Har du fått uppdraget att samverka med föreningslivet i någon fråga? Grattis, du har en inspirerande tid framför dig. Jag hjälper dig att se mönstren i det brokiga civilsamhället så ni kan navigera rätt tillsammans.

Om du vill att ditt arbete ska bli hållbart och utvecklande en längre tid är det nödvändigt att du lär dig grundläggande fakta och kunskap om vad ”civilsamhället” är. Olika ingångsvärden ger olika förutsättningar. Är det ett helt nytt samarbete som ska formas eller vill ni starta om ett samarbete som somnat in? En inspirerande kickstart för att komma vidare, ledsagning genom en process eller matchning mot lämpliga samarbetspartners?