Nytt medlemskap, gamla insikter

Jag har gått med i en ny förening. På informationsmötet i september var vi ett 30-tal nya medlemmar som spanade in varandra medan medlemsansvarige från styrelsen visade sin presentation och berättade varför vi skulle bli medlemmar. Det poängterades, som vanligt, att föreningen blir vad medlemmarna gör den till och det poängterades, som vanligt, att styrelsen gärna ser fler närvarande på de olika aktiviteterna.
Den första aktivitet jag deltog i gav mersmak. Värdarna för arrangemanget var proffsiga, välkomnade oss nya oavsett förkunskaper och hjälpte oss tillrätta. Gamla medlemmar var sociala och inkluderande. Programmet var tilltalande och givande. När jag tackade de aktiva i styrelsen för fint arrangemang och gick hem för dagen kände jag att jag fått utdelning av den tid och energi jag lagt på aktiviteten och längtade redan till nästa. Nya kompisar hade jag också fått och vi skulle snart ses igen på kommande aktiviteter.

Ovanstående tror jag är universellt för engagemang i en förening. Utbudet (what´s in it for me?) är avgörande för om jag väljer att gå in i just den föreningen, välkomnandet och inkluderingen är relevant för om jag fortsätter att betala medlemsavgift och ta del av de olika aktiviteterna och den sociala sammanhållningen i kombination med hur nya idéer tillåts växa är betydelsefull för om föreningen utvecklas och närmar sig uppsatta mål. Och framförallt betyder föreningstillhörigheten att jag i gemenskap med andra får lov att utvecklas eller bidra till en utveckling av världen som jag tycker är viktig. Det är svårt att levandegöra den strävan i andra sammanhang som t ex i familjen eller i arbetslivet.

Vilken förening jag gick med i? Stockholm City Triathlon. Välkommen att heja fram min debut på olympisk distans säsongen 2018!