Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Jag arbetar som projektledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med myndighetens uppdrag att sprida kunskap om det civila samhället och främja samverkan mellan offentliga och ideella aktörer. Under 2016 har jag anlitat Jenny Ögren vid tre tillfällen i arrangemang kopplat till de uppdragen.

Ett uppdrag låg inom ramen för ESF-förstudien PIACS, där MUCF var partner och Forum och Coompanion var projektledande organisationer. Jenny var i det uppdraget en av två processledare för en workshop i maj som syftade till att hämta in erfarenheter av samverkan mellan myndigheter på arbetsmarknadsområdet och organisationer inom civilsamhället som är aktiva på området. Målet var att öka kunskaperna om vilket ömsesidigt kunskapsbehov dessa parter har av varandra. Det andra uppdraget innebar att medverka på MUCF:s konferens Forskning som förändrar 2016 i november. Jenny deltog i ett seminarium, med en analys av vilken forskning som finns och behövs om civilsamhället som aktör på arbetsmarknadsområdet. Det tredje uppdraget var att i december medverka i uppdragsutbildningen Civila samhället i samhället, som Ersta Sköndal högskola genomför i samarbete med MUCF. Där medverkade Jenny i en panel om civilsamhällets roll och utveckling idag och imorgon, där hon delgav sin egen framtidsspaning och deltog i diskussioner om breda civilsamhällesfrågor.

Jenny har vid alla tillfällen varit mycket väl förberedd, kunnig, pedagogisk och inspirerande för deltagarna. Hon har levererat det som efterfrågats med hög kvalitet. Hon har en kompetensprofil och samlade erfarenheter som är unika och som väl matchat de uppdrag som MUCF arbetar med. Vi är positiva till att anlita Jenny Ögren igen, och kan rekommendera andra att anlita henne i olika uppdrag.

Maria Sundbom Ressaissi, projektledare
Avdelningen för stöd och samverkan, MUCF – december 2016