Jenny Ögren har en unik erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan offentligt och idéburet. Med en professionell blick för utmaningar och lösningar är Jenny en resurs som både myndigheter och idéburna organisationer kan ha stor nytta och glädje av.

Ekim Caglar - kommunikatör, maj 2016