Frivillig väntjänst

Jenny Ögren har under tiden oktober 2016 till och med februari 2017 varit anlitad som verksamhetschef för Frivillig Väntjänst, genom sitt företag Gränslandet.

Jenny Ögren gick in i uppdraget med mycket kort varsel i samband med att ordinarie verksamhetschef hastigt blivit sjuk. Således fanns mycket begränsad möjlighet att få någon introduktion i arbetsuppgifter eller rutiner. Detta har hon löst med stort tålamod, och visat på stor erfarenhet och kompetens av att leda idéburen verksamhet. Organisationen upplevde inte att det fanns någon startsträcka utan tvärtom var Jenny Ögren omedelbart igång, alltid snabb att se uppgifter och vad som behöver göras samt att ta tag i detta.

Samarbetet med personal, styrelse, och volontärer har varit väldigt positivt och givande. Jenny Ögren har visat på stor tillgänglighet och ett genuint intresse för organisationen och dess verksamhet.

Frivillig Väntjänst önskar Jenny Ögren all lycka till och är samtidigt glada över den tid och insats Jenny Ögren lagt ner hos Frivillig Väntjänst.

Sissella Helgesson
Ordförande
Frivillig Väntjänst