Föreståndare Årsta Folkets Hus (interimsuppdrag)

Årsta Folkets hus är en mötesplats för Årstas befolkning. Vi förfogar över ett kulturskyddat hus och sammanlagt fem lokaler, inklusive en teaterlokal, vid Årsta torg. Vi hyr ut lokalerna till ideella föreningar, nätverk och enskilda personer för olika verksamheter. Vi visar biofilmer i egen regi och genomför ett antal egna kulturevenemang varje år. Årsta Folkets hus omsätter cirka tre miljoner kronor per år och är en ideell förening som är knuten till riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Under vinter/vår 2017 anställdes Jenny Ögren under fem månader med syfte att arbeta som föreståndare för verksamheten under tiden styrelsen skulle genomföra en rekrytering av ny permanent föreståndare för Årsta Folkets hus. Jenny satte sig snabbt in i arbetet och hanterade processer för att den dagliga verksamheten ska fungera och kunde också fatta strategiska beslut för verksamhetens utveckling. På kort tid etablerade hon en god relation till både personal och styrelse. Vi rekommenderar Jenny till framtida arbetsgivare och det går bra att kontakta styrelsen för referenstagning.

Stefan Holmgren

Ordförande Årsta Folkets hus