Ekerö kommun

Tack för en fin presentation i lördags. Jag tycker att den på ett övergripande sätt visade på skillnader och likheter i de mekanismer som styr hur det civila samhället och offentlig sektor var för sig är organiserade. Presentationen fungerade som tydliggörande introduktion till de workshopsmoment följde där deltagarna formulerade synpunkter och förslag på hur samverkan mellan Ekerö kommun och det civila samhället kan utvecklas.

Riccard Slettengren Badiali
Utvecklingsledare
Ekerö kommun