Skip to content

Ideell

Jenny_forsta-bilden02-e1483540893761-1024x1024

Jag kan hjälpa er att förstå det offentligas förutsättningar för samarbete och hitta lämpliga ingångar och kontaktytor. Men först måste ni göra er egen resa – vad kan vi ställa upp på och inte? Jag hjälper er genom den processen, självklart med er egen värdegrund och vision i fokus.

Alltfler offentliga instanser får upp ögonen för det ovärderliga bistånd civilsamhället kan ge i grundläggande demokratiska och samhälleliga frågor. Det betyder inte att beslutsfattarna eller tjänstemännen tycker att just din förening eller projekt är den enda vägen. Tyvärr. Om du och din förening ska få gehör och kanske också ekonomiska förutsättningar att genomföra ert projekt eller er idé krävs att ni har en förförståelse för de kommunala/statliga ramar och regelverk som omgärdar just er verksamhet. Och inte minst var era egna gränser finns – vad kan vi gå med på och hur mycket kan vi anpassa oss för att få ta del av projektpengarna? Stämmer inriktningen med vår värdegrund? Kan vi se medlemmarna i ögonen även efter projektets slut?