Jag hjälper människor i civilsamhället, offentlig verksamhet och företag att nå och förstå varandra för att kunna bidra till en bättre värld.

Om

Jag tror på samarbete över gränser. För ett framgångsrikt och hållbart samarbete krävs att vi identifierar vart gränserna finns, definierar vad som skiljer oss åt, klargör vad samverkansparten behöver av oss och slutligen kommer överens om vad vi ska investera i samarbetet. På så sätt blir slutprodukten bättre än insatserna var för sig. Samhället består av fyra…

Offentlig

Är du offentlig tjänsteman inom kommunal, regional eller statlig verksamhet? Har du fått uppdraget att samverka med föreningslivet i någon fråga? Grattis, du har en inspirerande tid framför dig. Jag hjälper dig att se mönstren i det brokiga civilsamhället så ni kan navigera rätt tillsammans. Om du vill att ditt arbete ska bli hållbart och…

Ideell

Jag kan hjälpa er att förstå det offentligas förutsättningar för samarbete och hitta lämpliga ingångar och kontaktytor. Men först måste ni göra er egen resa – vad kan vi ställa upp på och inte? Jag hjälper er genom den processen, självklart med er egen värdegrund och vision i fokus. Alltfler offentliga instanser får upp ögonen…

Företag

Företag Människor väljer med hjärtat. Om du representerar ett företag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling kan jag hjälpa er med att spetsa till budskapet och sammankoppla er med lämplig organisation eller företrädare som ger er den profil ni behöver. Jag har ett stort nätverk och gedigen erfarenhet av samarbeten i gränslandet. Olika ingångsvärden…

Gränslandet är också en blogg. Jag bloggar om svårigheter och glädjeämnen i de gränsland jag befinner mig i. Emellanåt med utgångspunkt som chef och ledare i gråzoner.